Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens
TOPdesk behandelt alle persoonlijke informatie die jij ons verstrekt of die wij van je verkrijgen vertrouwelijk en met de grootste zorg. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

TOPdesk onderschrijft de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement& Organisatieontwikkeling.

Hoe komen we aan je gegevens?
TOPdesk verzamelt gegevens op verschillende manieren. Wanneer je zelf gegevens invult, bewaren wij deze. Ook verzamelen we gegevens via Google Analytics en Adwords.

Opgegeven op de website
Wanneer je je gegevens invult op onze website, bewaren wij deze.

Verzameld door Google Analytics
Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, zetten wij Google Analytics in. De informatie die we daarmee verzamelen, zoals het IP-adres van je computer, wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in o.a. de Verenigde Staten. Mogelijk verstrekt Google de data aan derden ofwel vanwege wettelijke verplichting, ofwel voor de verwerking van de data. Wij hebben hier geen invloed op.

Verzameld door Google Adwords
Google Adwords stelt ons in staat om statistische gegevens te verzamelen omtrent advertentiecampagnes die wij hebben lopen bij Google. Het doel is om te bepalen hoeveel van de kliks op advertenties converteren in de aanvraag van meer informatie. Ook voor Google Adwords geldt dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor statistische analyse en dat er nooit wordt ingezoomd op de individuele persoon.

Wat doen wij met je gegevens?
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt en gebruikt om bestaande relaties te onderhouden. Je geeft ons met het doen van een aanvraag op onze website toestemming je te benaderen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Wanneer je gegevens bij TOPdesk bekend zijn, kun je na het indienen van een schriftelijk verzoek inzage krijgen in je persoonlijke gegevens. Staan er onjuistheden in de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens? Dan kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wanneer je niet meer door ons benaderd wilt worden, kun je ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Ons adres
TOPdesk
Martinus Nijhofflaan 2
2624 ES Delft

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie januari 2013