Kulturen bidrager til en høj medarbejderfastholdelse

I en tid hvor medarbejderfastholdelse bliver en større og større udfordring på tværs af brancher, har TOPdesk formået at skabe en attraktiv arbejdskultur, hvor medarbejderne kontinuerligt motiveres og udfordres i deres arbejde. Det medfører både en større arbejdsglæde samt gør det muligt at fastholde de dygtige og kompetente medarbejdere.

TOPdesks kerneværdier: tillid, frihed og ansvar, er nogle af de vigtigste parametre i opbygningen af vores sunde arbejdskultur. Dette værdisæt er noget af det første, som vores konsulent Ulrik lægger til grund for sin arbejdsglæde: ”Jeg har i stor grad mulighed for at planlægge min egen arbejdstid, da TOPdesk har tillid til, at jeg får lavet de opgaver, som jeg skal nå – uden at jeg bliver kigget over skulderen. Den fleksibilitet gør, at hverdagen er lettere at få til at hænge sammen.” Selvom arbejdet som konsulent til tider kan være krævende grundet den store efterspørgsel, så oplever han ikke, at der bliver lagt ekstra pres på den enkelte medarbejder: ”Til trods for at konsulentteamet er med til at genere en stor del af TOPdesks omsætning, så er der ikke tale om en konkurrencepræget nulfejlskultur i afdelingen, da vi alle arbejder mod ét fælles mål. Faktisk mener jeg, at én af vores største forcer er, at vi altid løfter i flok – og dermed er vi med til at fejre hinandens succeser.”

Det skal være sjovt at gå på arbejde

Selvom Ulrik har været en central del af konsulentteamet siden 2016, så betyder det ikke, at arbejdet bliver mindre udfordrende – tværtimod: ”Der er sjældent to dage, der er ens, hvilket gør det spændende at gå på arbejde. Faktisk giver mit arbejde mig et ekstra skud energi.” Det er ikke kun de forskelligartede arbejdsopgaver, der bidrager positivt til jobglæden, det er i lige så høj grad det sociale fællesskab. Kombinationen af den høje faglighed, en god portion humor og den flade struktur, er de grundlæggende ingredienser i den arbejdskultur, som gør TOPdesk unik, forklarer han.

Faktisk er kulturen en sådan væsentlig del af hele TOPdesks DNA, at nye medarbejdere i højere grad vælges på baggrund af personlighed frem for faglighed. Noget, som Ulrik ser som en positiv faktor til sammensætningen af medarbejderstaben: ”Jeg synes, vores medarbejdergruppe er blevet bedre og bedre i årenes løb. Det tror jeg specielt hænger sammen med, at vi rekrutterer folk på baggrund af, hvordan de passer ind i kulturen. Og dermed styrker vi arbejdskulturen yderligere.”

Fokus på trivsel og udviklingspotentialer

Det kan føles som en stor opgave, når man som nyansat konsulent skal ud til kunderne. Derfor er det vigtigt at have en dygtig leder i ryggen, som kan støtte én: ”Jeg kan tydeligt huske, at jeg i starten af min TOPdesk-karriere fik ansvaret for at implementere vores løsning ved en større dansk kommune. Det var med en vis ærefrygt og nervøsitet, jeg gik ind i projektet. Dog følte jeg en vis tryghed i at vide, at min leder havde troen på mine evner, hvilket betød enormt meget for mig – også i min videre udvikling.”

For at have fingeren på pulsen og sikre, at det sunde arbejdsmiljø forbliver intakt, afholdes der tre måneders samtaler, hvor lederen drøfter alt fra arbejdsopgaver til udvikling. Dette initiativ er noget, der skal bidrage til et godt samarbejde mellem medarbejdere og ledere, fortæller Ulrik: ”Jeg har mange udviklingsmuligheder i TOPdesk. Herunder kurser, intern sparring med kollegaer på kontoret samt at tage til hovedkontoret i Holland for at opbygge et endnu tættere samarbejde mine internationale kollegaer. Mulighederne er mange, og jeg er selv med til at sætte retningen.”